ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสำนักงานฯ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และได้เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่1/2560 เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวทางการศึกษา , ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา , กำหนดปฏิทินและแนวทางการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเติมเต็มการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี และผู้ที่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับประเทศ