รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เรนซ์ นโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561