ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโฮ่ง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานหลังใหม่ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโฮ่ง ณ บ้านเลขที่ 333 หมู่ 17 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน