สัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก