การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมการประชุมทางไกล Video Conference การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2