ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีส่งมอบห้องน้ำและห้องพยาบาล ตามโครงการเติมฝัน…ปันสุขา…บ้านผาต้าย  จากชมรม”เติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้องชลบุรี”ปี 7 พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านผาต้าย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561