เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางพิมพา มีสอน ผอ.รร.บ้านห้วยปิง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอง.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางพิมพา มีสอน ผอ.รร.บ้านห้วยปิง ณ บ้านเลขที่ 52/1 บ้านสันดอนฮอม ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน