คัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 ราย  โดยมีนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2