พิจารณาร่างกำหนดการ รูปแบบ แนวทางในการจัดประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดประชุมสัญจรและการลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการ รูปแบบ แนวทางในการจัดประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษา ทั้ง 7 เครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์และจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2