ทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียนร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานพิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “ชัยยะประชารัฐ” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561