ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดจำนวน 22 โรงเรียน 50 รายการ เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2