ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และการค้ดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสภานักเรียนเขตพื้นที่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2