วางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อร่วมกันวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ