การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Conference เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวทางการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้เป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและเป็นที่ปรึกษาด้านการแนะแนว เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2