แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมทางไกล Conference  แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน 6 ยุทธศาสตร์ของสพฐ. โดยมีนายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราว สพป.ลำพูน เขต 2