รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ( 25 มีนาคม 2563 )

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต  พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2