ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะและร่วมกิจกรรมวันครูอ.ลี้และอ.ทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะและร่วมกิจกรรมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ลี้และ อ.ทุ่งหัวช้าง เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถในการสั่งสอนอบรม ลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นพลังในการร่วมพัฒนาของประเทศชาติต่อไป