วันครู 2561 (อ.บ้านโฮ่ง)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา ซึ่งในพิธีได้มีการประกอบพิธีทางพุทธศานา พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตริ โล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีนายสมาน  กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561