พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2