รางวัล EGAT Green Learning Awards2019 ระดับประเทศ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านป่าพลู ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ EGAT Green Learning Awards2019 ระดับประเทศ ในโครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,500 คน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) สำนักงานใหญ่