วันเด็กแห่งชาติ (ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์)

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ในงานมีการจัดกิจกรรมที่มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กมากมายหลายกิจกรรม เช่น การแสดงบนเวที การโยนห่วง การหยอดเหรียญลงน้ำ ฯลฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561