ร่วมมหกรรมวันวิชาการ”เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัดร่วมมหกรรมวันวิชาการ”เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล” ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โดยมีนายสมาน  กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธาน