มุทิตาจิตรองบรรเลง ส่งบุญธรรม+แสดงความยินดีกับนางรุ่งทิพย์ ทาวดี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 นำโดยนายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดพิธีมุทิตาจิตแด่นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ที่ได้ลาออกจากราชการก่อนกำหนด และร่วมแสดงความยินดีกับนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผอ.สพป.ในโอกาสต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีการประกอบพิธีเรียกขวัญแบบล้านนาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต และมีพิธีมอบของที่ระลึกจากเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดและเจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆในสพป.ลำพูน เขต 2 และในโอกาสเดียวกันนี้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเงินให้แก่กองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสภาวะยากลำบากสพป.ลำพูน เขต 2 เป็นจำนวนเงิน 3,999 บาท ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2