ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ได้ลงพื้นที่พบปะนักเรียนหน้าเสาธงและมอบนโยบายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 3.การป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นP.M”2.5 พร้อมกันนี้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อใช้ป้องกันฝุ่น และได้พบปะเพื่อมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ อ.เวียงหนองล่อง