ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าในแนวทางการดำเนินงานในการสอบที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 231 คน ประกอบด้วยครูที่ทำหน้าที่คุมสอบ ตรวจให้คะแนน และครูที่ทำหน้าที่กรรมการบันทึกคะแนน พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมผู้เข้ารับการอบรมได้ยืนไว้อาลัยแด่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน​ที่เสียชีวิตีที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2