เยี่ยมร.ร.บ้านปวง+ร.ร.บ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปวงและโรงเรียนบ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินการจัดสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ได้พบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอ.ทุ่งหัวช้าง เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามนโยบายรมว.กระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561