รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับ ดี ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ รับมอบ “เข็มทองคำคุรุสภาสดุดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล” จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ