เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัลยาภรณ์ ฟองคำตัน นักเรียนโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้ารับโล่รางวัลจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับโอวาทจากนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล