บริหารจัดการตามแนวทางและแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางประทุมพร  หมัดสมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อบริหารจัดการตามแนวทางและแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาทราย