mou การปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพท.และศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์  โดยการทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ในเขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ประกอบด้วย ตำแหน่งรองผอ.สพท. จำนวน 15 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 53 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมผ่านทางไกล conference และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2