เยี่ยมร.ร.บ้านก้อจัดสรรและห้องเรียนเรือนแพ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรและห้องเรียนเรือนแพ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ,การเตรียมความพร้อมในการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามนโยบายรมว.กระทรวงศึกษาธิการ ,การอ่านออกเขียนได้ และความเป็นอยู่ของนักเรียนพักนอนในห้องเรียนเรือนแพ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยมีนายฐนกร  ดวงเนตร ผอ.ร.ร.บ้านก้อจัดสรรพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ