พุธเช้าข่าวสพฐ. (13 พฤศจิกายน 2562)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2