ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่2/2562

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่2/2562  เพื่อรับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด