สพป.ลำพูน เขต 2 แสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. และแนวคิดการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ได้รวมพลังแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติและแนวคิดและทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สพป.ลำพูน เขต 2