ประชุมConferenceรับนโยบายและแนวปฏิบัติเร่งด่วน/ประชุมผอ.ร.ร.ครั้งที่ 7/2560

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมVDO Conference เพื่อรับนโยบายของขวัญปีใหม่และแนวปฏิบัติข้อราชการเร่งด่วนจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นพ.อุดม คชินทร รมช.กระทรวงศึกษาธิการและนายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการที่สถานศึกษาต้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2