ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2562 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับสิทธิ ผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุทัย จิกยอง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานสกสค. จังหวัดลำพูน