ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข อย่างโปร่งใสและยุติธรรมที่สุด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2