ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ (26 ธ.ค.60)

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ กลุ่มอำนวยการ เพื่อมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติ  , การเตรียมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2560 และการเตรียมงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั่วคราวห้องบริหารงานบุคคล(เก่า)