ชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้