ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2562 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุทัย จิกยอง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานสกสค. จังหวัดลำพูน