คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภูมิภาค 15 ต่อไป จากการคัดเลือก ปรากฎว่า โรงเรียนบ้านไม้สลี ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปิง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และโรงเรียนบ้านป่าพลู รองชนะเลิศอันดับที่ 2