ประชุมทางไกล VDO Conference 22 ธ.ค.60

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมVDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากสพฐ. ในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด , การสำรวจข้อมูลเรือนพักนอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง(ภาคเหนือ) , การสำรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม , การสำรวจและซ่อมเเซมระบบไฟฟ้า , การขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ของผู้บริหารส่วนกลาง , การมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมในวันที่ 29 ธันวาคม60 , การจัดรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ปี61 , และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสพฐ. ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2