ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก (รับโอน) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก (รับโอน) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2