ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2562 เพื่อร่วมหารือข้อราชการและรับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง และโรงเรียนบ้านปาง ได้เข้ารับประกาศนียบัตร (Zero Waste School) จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ระดับดีเยี่ยม โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน