ต้อนรับผอ.สุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2  ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ณ สพป.ลำพูน เขต 2 โดยได้สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิและเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยมีนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น