วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” พร้อมกันนี้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2และนายมานพ สมบูรณ์ ผอ.รร.บ้านห้วยหญ้าไซ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลและสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดลำพูน