การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย CLUSTER

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายยุกตดม โมสูงเนิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และทีมบริหารฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย CLUSTER เพื่อรับทราบแนวทางและปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสพฐ. โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2