รับชมการถ่ายทอดสดการดำเนินงานการจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conferenceการดำเนินงานการจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2