สอบสัมภาษณ์ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯและเป็นประธานดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2