เยี่ยมโรงเรียนในอำเภอทุ่งหัวช้าง

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย และโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1/2562 และพบปะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562